Mahalo

Mahalo

No Kahiki mai ka wahine `o Pele, Mai ka `aina mai o Polapola, Mai ka punohu a Kane, Mai ke ao lapa i ka lani.   My whole life I have wanted to go to Hawaii.  I have stared wide-eyed at many friend’s and family member’s photos, taking in the lush landscapes, and...